How Sumadel of Tadian Came to Be

Narrator:
(one day, Sumad-e noticed that his pregnant sow had gone missing.)
Isang araw, napansin ni Sumad-e na nawawala ang kanyang buntis na inahing baboy.

Sumad-e:
(He searched high and low for it, but no avail)
Nasaan ka na ba, inahing baboy? Hinanap kita ngunit wala ka sa tabi ko.

Taga- Sabiyan:
(where’s your sow again Sumad-e)
Bakit nawawala na naman ang baboy mo, Sumad- e.

Sumad-e:
(After five long days, the sow reappeared, but sha had already given birth to piglets. And today the sow is missing again.)
Hindi ko alam kung saan siya napunta. Pero makalipas ang limang araw, lumitaw siya at nanganak na. Ngayon ay biglang nawala na naman siya.

Narrator:
(Sumad-e determined to find out where she had been, so he followed the sow as she led him down a long and winding path towards the foot of a hill.)
Sumunod si Sumad-e sa kanyang baboy at daan-daang paliko-likong landas ang nilakbay nila hanggang sa marating nila ang isang talampakan ng isang burol.

Sumad-e:
Bakit tayo narito sa lugar na ito, inahing baboy?

Inahing Baboy:
nag oink-oink

Narrator:
(Impressed by how fertile the land was, he decided to stay and cultivate the area. He planted bakkag, a type of gabi, and was amazed to see it grow fast and robust. Sumad-e invite’s his family to join him cultivating the land.)


Sa kanyang buhay sa mga ligaw na prutas at kamangey sa lugar na iyon, natuklasan ni Sumad-e ang isang napakatabang lupa kung saan tinanim niya ng bakkag at ito ay lumago ng mabilis at matatag. Kaya bumalik sha at pinuntahan ang kanyang mga pamilya.

Sumad-e:
(masaya) Tingnan mo ang ganda ng ani natin! Ang galing natin, inaheng baboy.

Narrator:
(word of Sumad-e’s success spread to the peope of Sabiyan, inspiring them to follow suit. They too begun cultivating the land and reaping the rewards of their efforts. And so, the community flourished, thanks to determination and hard work of Sumad-e and his family.


At sa kasayahan ng pamilya ni Sumad-e at mga taga-Sabiyan, nagsimula silang magtanim at namuhay ng masagana sa kanilang bagong tahanan. Ang industriya at pagtitiyaga ay nagdulot sa kanila ng magandang hinaharap. At nagpasalamat sila kay Sumad-e at sa kanyang pamilya dahil sa kanyang kasipagan.

Taga-Sabiyan:
(As the community thrives, they decide to name the place “Sumadel” in honor of Sumad-e’s family share’s their success with the people of Sabiyan)
At pinagdesisyonan ng kumunidad, na pangalanan ang lugar ng Sumadel bilang pag-respeto kay Sumad-e.

Ang grupo ay nagtagumpay sa pamumuhay sa kanilang bagong tahanan

Subject: 21st Century Literature
Submitted To: Sir Jay Daskeo
Submitted By: Roci Lee Atiwag