A story connected to the Legend of Madangge

Miss Only friends (narrator)- Hello po sa acting masugid na tagapakinig. Nandito ulit ako ang inyong friend zoned narrator para sa isang panibagon episode ng ating channel. Sa mga Hindi pa po naka subscribe, mag subscribe na po at pindutin ang bell para manotify kayu kapag meron nang bagong upload.

(halo sin nay da adi ka umuma ay man denge sin istorya, naey ak kasin para si barbaro ay istorya. Sin adi paylng naka subscribe sisa mn subscribe kayu ehn, italmed yo dedan din bell ta maamuan Yu no wada barbaro ay istorya tako)

Miss Only friends (narrator)- sa episode na ito ay magbabahagi ako ng kwento na padala ni… Miss Dina (edwani istoryak nan istorya ay inpadamag ehn Miss Dina)

Miss Dina- magandang araw po Miss Only friends. Itong kwentong ibabahagi ko ay kinuwento lang saakin ng tatay ko at sana po ay maibahagi niyo sa inyong channel. Ang kwento ay tungkol sa kaniyang kaibigan na itago nalang po natin sa pangalang Gimo. Si Gimo ay may asawa na si Ajang at ito ay nagdadalang tao. Isang araw daw ay nang lihi ang kaniyang asawa sa karne ng usa.

(halo miss Only friends, San istorya aynay inpadamag ko et inistoryak et anggey ni ama ehn sak en, et sapay kuma ta mai istoryam sin channel mo)

Ajang- mahal gusto ko kumain ng karne ng baboy, maari ka bang lumabas para mangaso? ( sabi into sa asawa) (ay lakay nay man ay laydek ay mangan si karne di utik, engka kod ta engka mn inap ud bilig ay)

Gimo- sige susubukan kong mag hanap para sayo.(Saad naman into sa asawa)*(aw adi ta umey ak grud barbareng wada mailak)

Miss Only friends- Kinabukasan ay nag handa si Gimo para mangaso. Habang nasa gitna ng kagubatan ay nakakita siya ng usa at masaya ito dahil maiuuwi niya ang pinaglilihian ng kanyang asawa. Agad itong naghanda at naghanap ng tamang pwesto para ito ay mapana. Nang makahanap siya ng tamang tiempo, papanahin na sana niya ang usa nang bigla itong mawala.. Hinanap niya ito hanggang makarating siya sa dulo ng bundok, doon ay nakita niya ulit yung usa na hinahanap niya. Ngunit kapansin pansin ang kakaibang laki nito kayat nang papanahin na sana niya ito ay bigla itong nagliwanag at nag anyong babae. Ang babae ay napakaganda na animoy isang diwata, kinausap siya ng Galit na diwata at nang tanong….

Diwata- Bakit ka pumapatay ng mga inosenteng hayop!?*( apay nga man pespese ka si animal isnan bilig!)(gulat at pa utal utal na sumagot si Gimo sa diwata)

Gimo- pasensya na po mahal na diwata kailangan lamang po ito ng asawa ko sa pagbubuntis niya. Sana po mapatawad niyo ako.*(pakawanem sak en, ngem kasapulan ni baket san kalni karkaro yan dey masikog sisya, pangaasim mang pakawan ka)

Narrator- tumingin lamang ang diwata sakanya et saka nag anyong usa at umalis. Umuwi nalang si Gimo na wala ang usa na hinihiling ng kaniyang asawa. Ayaw niyang sabihin sa asawa ang naranasan niya dahil ayaw niya itong matakot lalo nat ito ay buntis. Sinabi nalang nito sa asawa na babalik ulit siya sa gubat para mangaso.

Narrator- maaga pa lamang ay naghanda na si Gimo para mag punta ng gubat, naghahanap ng hayop ay masuwerte siya na naka kita ng napakalaking baboy ramo, kanya itong hinuli at masayang iniuwi sa asawa niya.

Ajang- mahal! napaka laking baboy naman niyan mukhang sinuwerte ka ngayon ah. (masayang sabi nito sa asawa niya) ( lakay, aye pay sa nay dake dake ay utik sa yh, nay kmn kan naka adu edwani yh)

Gimo- oo nga mahal ko, maligo kana boon at mag handa dahil masarap ang ulam natin ngayon.*( aw ay baket, may engka et man ames ta isaganak na abe ta mangan ta et)

Narrator- kinatay at niluto na nga ito ni Gimo at kanilang pinagsaluhan ng asawa niya sa gabing iyon. Dumaan ang ilang buwan at palaging nakaka huli si Gimo ng mga malalaking hayop o di kaya ay mga bungang kahoy na kinakain nila. Laking pasasalamat nila ng asawa niya dahil naging masagana ang kanilang buhay ang hindi nila alam ay kagagawan iyon ng diwata na nakita si Gimo sa gubat.

Narrator- at dumating na nga ang kabuwanan ang asawa niya at malapit na itong manganak. Isang gabi habang natutulog ay narinig nalang ni Gimo si Ajang na sumisigaw. ( et dandani ehn umanak din asawa na. Esay labi nadnge na si Ajang ay mn bugbugaw)

Ajang- mahal manganganak na yata ako!! *( ay lakay!! ibangon mo issa nay kaman ak et umanak yh!!)

Narrator- Inaantok pang bumangon ang asawa nito, nawala lang ang antok niya nang makita niya ang dugo na umaagos sa hita ng asawa niya. ( maka seyseyep pylng ngem binmangon ladta din asawa na, ngem namaid din seyep na idi nailak na din dara sin siki di asawa na.) Dali niyang tinulungan ang asawa niya at tinawag ang kumadruna para tulungan ang asawa niya sa panganganak. Habang nasa labas ang nag aalalang nag hihintay sa asawa niya at sa paglabas ng sanggol nila ay biglang magpakita sakanya ang diwata. (tinulungan na ay dagus si asawa na ispay na en inayagan din kumadrona, wada sisya Ed bala di baey da ay permi di damag na panggep sin umanakan asawa na ya sin anak na. Idi nad nge na et din uga din anak da et Ed sidi abe ay nanpaila din diwata ehn sisya).

Diwata- magandang gabi Gimo (saad nito sakanya) mukhang nakalimutan mo ang acting kasunduan…*( mayat ay labi Gimo, kmn mo nalingling nan nantulagan ta yh)

FLASHBACK-noon palang nakita niya yung diwata ay nagkaroon sila ng kasunduan na, patatawarin siya ng diwata at laging bibigyan si Gimo ng mga hayop at mga prutas at ano pang pagkain na hilingin at bilang kapalit ay ibibigay sa diwata ang kanilang anak kapag ito naisilang na. ( idi gayam nan ila da sin diwata et wada di tulagan da ay, pakawanem din diwata siya ya kanayon ay idawdawtan na daida si kanen da. Ngem di kasukat na et idawat na din anak na no enggay binmala)

Kaya pala ta tuwing may maiuuwi siyang mga huli niya at tuwang tuwa ang asawa niya ay nalulungkot siya dahil, ang mga pagkain ay galing mismo sa diwata at ang kapalit ay ang kanilang anak. ( isu gayam nga no tunggal wada isaa ay makan yah naragsak ragsak din asawa na et ma sasadot sisya)END OF FLASHBACK

(Umiiyak na nagmamakaawa si Gimo sa diwata na huwag kukunin ang anak nila ngunit bou na ang pasya ng diwata.)

(mn uguga ay man pakpakaasi si Gimo sin diwata ay no mabalin et adi na kuma alalen San anak na ngem enggay naka desisyon et din diwata)

Gimo- mahal na diwata parang away mo na huwag mong kukunin ang aking anak, gagawin ko ang lahat ng gusto mo wag mo lang siyang kunin. *( man pakaasi ak ehn sik a, pangaasim adam alalaen din anak mi, may ulai amagek amin ay laydem adi ka lang alaen kuma din anak ko.)(nag-isip saglit ang diwata at muli itong tumingin sakanya ng walang ekspresyon sa mukha at sinabing)

Diwata- sige hindi ko kukunin ang anak mo ngunit sasama ka saakin bilang kapalit niya. *( aw may adak en alaen san anak mo, ngem sik ah san maitakin en sak en ay kasukat na)

*sinabi iyun ng diwata kay Gimo dahil nagkagusto pala siya rito mula sa una pa nilang pagkikita, ngunit dahil nalaman ng diwata na may asawa na ito at buntis pa ito, ay ang anak nalang nito ang kukunin niya, bilang anak din naman nito ni Gimo. (inbaga din diwata di ehn sisya tan kumbaw laylayden na udpay sisya nan rugi sin inmuna ay nan ila da. Ngem gapo ta naamuan din diwata ay wada asawa na ya masikog din asawa na et kanan na ehn din anak na din alaen na, gapu ta isu na dedan ay anak ni Gimo din unga)

(walang ibang nagawa si Gimo kundi sumama sa diwata ngunit humiling muna siya ng huling pagkakataon para makita ang anak niya at ang asawa)

(maid et mabalin ni Gimo no di ket maitakin sin diwata. Ngem sakbay da kumaan nan kedaw sisya si pabor ay no mabalin et umey una ilan san asawa yah anak na)

Gimo- mahal aalis lang muna ako saglit naghahanap ng hanap buhay para sa anak natin.(Saad nito sa asawa na may halong lungkot,sapagkat alam nito na hindi na siya babalik pa. *( ay baket, kumaan ak ununa ta ek mn inap si ublak para sin nay anak ta yh para ehn sik a)

Ajang- mahal babalik ka ha (saad nito namay luha mata)*( lakay, mn tauli ka ah)

Narrator- hinalikan niya sa noo ang asawa at anak bago nagpaalam sakanila. ( inarakop na san asawa yh anak sakbay sisya nen pakada ehn daida)

Narrator- lumabas na si Gimo sa bahay nila habang umiiyak. Dahil alam iyang hindi na siya babalik kahit ang sinabi niya lang sa asawa ay maghahanap siya ng trabaho para sakanila. At tuluyang na nga silang naglaho na parang bula sa ere. Lumipas pa ang ilang mga buwan taon at walang bumabalik sa asawa si Ajang ang hindi niya alam ay isinama na ito ng diwata sa mundo nila. Habang tumatagal ay unti unti na itong natatanggap ni Ajang na hindi na nga babalik ang asawa niya ang hindi niya alam ay nagsakripisyo ito para sa anak nila.

(kinmaan et si Gimo Ed baey da ay man uguga. Tan ammo na ay adi et sisya pulos man tauli. Ulay no inbaga na sin asawa na ay umey lang sisya mn anap si kataguan da. Inmey di kaat ay taw en et maid nan tatauli sin asawa ni Ajang. Adi nan ammo ay naitakin udpay sisya sin lubong di diwata. Enggana bumay ayag et na akseptar et ni Ajang ay adi et man tauli san asawa na. Din adi na Lang udpay ammo et nan sakripisyo si Gimo para sin anak da)

Narrator- jan na po nagtatapos ang ating kwento at sana ay na enjoy ninyo ang ating istorya sa episode na ito, muli maraming salamat sa mga masugid nating tagapakinig at God Bless din po.

(et isna et ay malpas nan istorya et sapay kuma ta nen enjoy kayu, kasin salasalamat tan adi kayu ka umuma ay man denge sin nay ay channel)